Nowoczesne wózki widłowe – zupełnie jak i dzisiejsze samochody – wyposażone są w szereg elektronicznych systemów zwiększających bezpieczeństwo, wydajność i komfort pracy. Co dokładnie potrafią i w jakiej sytuacji mogą pomóc?

ABS, ACC, EPS, ISA – to tylko niektóre spośród instalowanych dziś w samochodach systemów wspierania jazdy i tworzących współczesne „zaawansowane systemy wspomagania kierowcy” (advanced driver-assistance systems – ADAS). Pozwalają unikać zablokowania kół podczas hamowania, dopilnowują zachowania bezpiecznej odległości od znajdującego się z przodu pojazdu, zapobiegają wypadaniu z zakrętów i kontrolują prędkość gwarantując zgodność jazdy z przepisami – i wiele, wiele więcej. Czy w przypadku wózków widłowych oferta układów wspierających operatora jest równie bogata?

Pełne systemów wózki systemowe
Ze względu na profil ich użytkowania, największą obfitość systemów wspomagania jazdy oferują wózki przeznaczone do pracy w bardzo wąskich alejkach oraz w magazynach wysokiego składowania. Mając na uwadze niską tolerancję na błędy, z jaką wiąże się nawigowanie w ciasnej przestrzeni oraz utrudniające sterowanie drgania charakterystyczne dla obsługi półek na najwyższych kondygnacjach regałów, projektanci wyposażają przeznaczone do wykonywania tych zadań pojazdy w szereg usprawnień mających kompensować te trudne warunki.

– Kompleksową odpowiedzią STILL na wyzwania, które stawia sterowanie wózkami VNA jest system OPTISAFE działający dzięki umieszczonym wzdłuż nitki indukcyjnej transponderom. Podczas jazdy komunikują się one z odbiornikiem w pojeździe. Przejeżdżając nad nadajnikiem, wózek odczytuje jego kod. Na tej podstawie ustalane jest położenie względem korytarza roboczego. Odczytawszy informację o lokalizacji wózka, system wywołuje pożądane w danym punkcie hali zachowanie: ostrzeżenie o przeszkodzie, samoczynne wyhamowanie na końcu alejki, zablokowanie możliwości skrętu lub ograniczenie wysokości podnoszenia – tak, by uniknąć kolizji – opowiada Rafał Pańczyk, Advanced Applications Manager STILL Polska.
– Jako standard w oferowanych przez STILL Polska wózkach systemowych typu MX-X i MQ-X instalowany jest także pakiet OPTISPEED. Pozwala on na stały pomiar ciężaru ładunku na widłach z dokładnością do 50 kg i płynną modyfikację prędkości w zależności od masy przewożonych towarów oraz poziomu, na którym znajdują się widły. Wdrożenie systemu redukuje czas wykonywania poszczególnych zadań o 15-30%. Dalszy wzrost wydajności możliwy jest przy zastosowaniu opcjonalnych hamulców przednich kół, pozwalających na skrócenie drogi hamowania, a co za tym idzie, wydłużenie odcinka pokonywanego z pełną dopuszczalną prędkością. Drugim elementem systemu jest działająca w oparciu o transpondery RFID i połącznie z oprogramowaniem klasy WMS nawigacja prowadząca wózek bezpośrednio do miejsca paletowego, w którym powinien znaleźć się przewożony ładunek – tłumaczy Pańczyk.

Ostatnio poinformowano także o wprowadzeniu w wózkach tego typu systemu Aktywnej Kompensacji Podłoża (ang. Active Floor Compensation, AFC). Jego czujniki rejestrują względną wysokość kół na osiach nośnych. Ich położenie jest natychmiast wyrównywane w odpowiedzi na różniące się odczyty. Dzięki szybkim procesorom wykorzystanym w systemie, reaguje on bez najmniejszych opóźnień nawet przy maksymalnej prędkości jazdy. W związku z tym rama pojazdu jest przez cały czas wypoziomowana, a maszt – w efekcie – utrzymany w idealnym pionie. Pozwala to do minimum ograniczyć jego drgania, umożliwiając tym samym sprawniejsze wykonywanie zadań przeładunkowych.

Uniwersalne układy
Choć nie z takim natężeniem jak w przypadku wózków systemowych, zautomatyzowane układy wsparcia operatora są szeroko wykorzystywana także w czołowych wózkach z przeciwwagą, reach-truckach, zestawach transportowych czy pojazdach do kompletacji. Często znajdującym zastosowanie klasykiem jest na przykład system, który analizując stopień wychylenia kierownicy, dźwigni czy joysticka, automatycznie ogranicza prędkość na zakrętach zapobiegając utracie stabilności. Z kolei w celu zminimalizowania drgań masztu w wózkach wysokiego składowania wykorzystuje się system kompensujący siły oddziałujące na karetkę i powodujące jej drgania. Emitując przeciwstawne impulsy, układ prowadzi do wygaszenia wibracji po zaledwie kilku sekundach od otrzymania danych z umieszczonego na maszcie tensometru. Prócz poprawy bezpieczeństwa i wydajności procesów intralogistycznych, elektroniczne układy są stosowane także by zmniejszyć obciążenia, którym poddawany jest operator. Przykład? – Zestawy transportowe, wyposażone w ramy z własnym napędem hydraulicznym. Samoczynnie podnoszą się one i opuszczają, umożliwiając wprowadzenie trolejów z towarem bez konieczności dźwigania czegokolwiek. Rozwiązanie pozwala oszczędzać czas i siły.