Rosnące oczekiwania względem czasu realizacji usług, trudny rynek pracy oraz podwyżki cen energii wywołują dziś dynamiczne zmiany w zakresie organizacji łańcuchów dostaw. Jak obecna sytuacja wpływa na popularność określonych typów wyposażenia magazynowego?

Opublikowany przez Axi Immo raport „Przyszłość rynku magazynowego w Polsce” wśród najważniejszych trendów wpływających obecnie na rozwój branży w naszym kraju wymienia: dynamiczny wzrost e-commerce, powrót magazynów do miast, niską dostępności kadr oraz kwestie ekologii. Jak sytuacja rynkowa i technologiczna będzie kształtować popyt na wyposażenie magazynów oraz popularność wózków widłowych i pojazdów transportowych różnego rodzaju? Analizujemy wpływ trendów na zapotrzebowanie na określone rozwiązania intralogistyczne.

E-commerce i efektywność
Według Raportu Gemius wartość polskiego rynku e-commerce przekroczyła w 2018 roku 40 mld zł, a w 2020 wzrośnie nawet do 70 mld. Sprzedaż online jest w związku z tym jednym z głównych motorów dynamicznego przyrostu ilości nowoczesnej powierzchni magazynowej w naszym kraju. Jak podaje agencja Cushman & Wakefield, w 2018 r. branża logistyczna odpowiadała za 36 proc., sieci handlowe za 16, a branża e-commerce 13 proc. popytu na najem obiektów magazynowych. Te zmiany mają wpływ także na skład flot intralogistycznych.

– W kontekście e-commerce i budowania przewagi konkurencyjnej na sprawności obsługi zamówień na znaczeniu zyskuje wydajność procesów transportu wewnętrznego – mówi Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Rosnącą popularność zyskują w związku z tym ergonomiczne rozwiązania pozwalające wykonywać zadania szybciej lub realizować kilka operacji na raz– jak na przykład wózki do kompletacji OPX z kierownicą EasyDrive, opcją jazdy z jednoczesnym unoszeniem kabiny czy podwójnymi widłami – tłumaczy Kurkowski.

Potrzeba podmiejskich magazynów
Według opracowanego przez Zebra Technologies Corporation „Future of Fulfillment Vision Study” 78 proc. firm logistycznych planuje do 2023 r. umożliwić dostawy tego samego dnia, zaś 40 proc. chce do 2028 r. zaproponować klientom dostawy w ciągu dwóch godzin. Wymagać to będzie nie tylko maksymalizacji wydajności pracy wózków, usprawnienia oprogramowania monitorującego przepływ przesyłek, ale także powrotu magazynów do miast i na ich obrzeża. Ze względu na ceny gruntów w tego typu lokalizacjach możemy spodziewać się wzrostu przeciętnej wysokości magazynów celem zwiększenia gęstości składowania. Siłą rzeczy w efekcie popularniejsze stawać się będą wózki typu Reach Truck, rozwiązania systemowe czy nawet automatyczne magazyny z układnicami.

Automatyzacja z braku rąk do pracy
Czynnikiem, który stopniowo będzie zwiększał presję na automatyzację procesów transportu wewnętrznego, jest także niedobór wykwalifikowanych kadr. Najniższa od lat stopa rejestrowanego bezrobocia, niskie wskaźniki aktywności zawodowej i starzenie się społeczeństwa sprawiają już dziś – a z czasem efekt będzie się nasilać – że koszty pracy rosną, a chętnych do niej brak. W związku z tym wzrośnie znaczenie rozwiązań dla wydajności i ergonomii pozwalających do maksimum wykorzystać czas pracy operatora. Coraz istotniejsza będzie także prewencja wypadków i higiena pracy – tak, by minimalizować liczbę nieobecności oraz przypadków utraty pracownika. Stopniowo opłacalne stanie się także zastępowanie sterowanych przez ludzi maszyn pojazdami autonomicznymi.

Z ekologią za pan brat
Ekologia to nie tylko modny i coraz bardziej palący temat, ale także – szczególnie w kontekście rosnących kosztów mediów – konieczność biznesowa.
– Obserwujemy bardzo wyraźne zainteresowanie klientów wózkami elektrycznymi z bateriami litowo-jonowymi – mówi Grzegorz Kurkowski. – Do inwestycji w tę nowoczesną technologię przekonuje nie tylko żywotność akumulatorów i łatwość ich obsługi, ale także efektywność energetyczna przewyższająca kwasowo-ołowiowe odpowiedniki nawet o kilkadziesiąt procent. Wyposażone w nie wózki nie tylko mogą pracować niemal bez przerw, ale także zużywają znacznie mniej prądu wykonując te same zadania – wylicza specjalista ds. produktu STILL
Polska.

By minimalizować koszty eksploatacji obiektów magazynowych ich właściciele coraz chętniej sięgają również po oświetlenie LED, systemy zarządzania mediami, panele fotowoltaiczne oraz inne rozwiązania z obszaru odnawialnych źródeł energii. Eksperci Axi Immo przewidują, że certyfikacja energetyczna hal stanie się standardem rynkowym w branży logistycznej – tak jak miało to miejsce na rynku powierzchni biurowej.