Od 1 stycznia 2013 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać tzw. Dyrektywa ErP, która ma na celu ograniczenie zużycia energii m.in. przez urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Unijna Dyrektywa dotycząca produktów zużywających energię, tzw. Energy related Products Directive (ErP), która wejdzie w życie 1 stycznia 2013 roku, wprowadza stosowanie sezonowych charakterystyk efektywności – współczynników SCOP oraz SEER. Dyrektywa określa 4 punkty pomiaru dla trybu chłodzenia i 5 punktów pomiaru w trybie ogrzewania dla różnych obciążeń sprężarki. Nowe regulacje mają pomóc tym samym w lepszym zrozumieniu rzeczywistego zużycia energii oraz wydajności pompy ciepła na przestrzeni całego roku, w różnych regionach geograficznych, zapewniając dokładniejsze i bardziej miarodajne wyniki.

Wyliczenia SCOP oraz SEER staną się podstawą do zakwalifikowania urządzenia klimatyzacyjnego lub pompy ciepła do konkretnej klasy energetycznej. Będzie ona stanowiła informację dla użytkownika końcowego na temat zużycia energii oraz efektywności energetycznej urządzenia, dzięki której już na etapie wyboru urządzenia będzie miał wiedzę dotyczącą kosztów ponoszonych w przyszłości. Przepisy nakładają na dostawców, czyli producentów i importerów, obowiązek umieszczania na produktach etykiet zawierających dokładne oznaczenie klasy energetycznej. Przyjęta klasyfikacja oznacza, że na przykład urządzenie klimatyzacyjne klasy B zużywa około 10 proc. energii więcej, niż urządzenie klasy A.

Kolejną zmianą w stosunku do poprzedniego systemu jest możliwość rozszerzenia skali A-G o trzy dodatkowe klasy A+, A++ oraz A+++ dla najbardziej efektywnych produktów oraz zniesienie klasy energetycznej C. Nowe wskaźniki efektywności energetycznej wykazują ogromną różnicę między klasą B i A + + +, wynoszącą aż 2 punkty (od 3,1 do 5,1 dla współczynnika SCOP).