„OSOBOWOŚĆ polskiej gospodarki cyfrowej” jest konkursem Izby Gospodarki Elektronicznej towarzyszącym konkursowi „e-Commerce Polska awards”. Zgłoszenia do nowej inicjatyw e-Izby można przesyłać od 26 września do 5 października.

Nasza organizacja prężnie działa na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Do tej pory, jako organizator Konkursu “e-Commerce Polska awards” nagradzaliśmy sklepy i firmy działające w branży e-commerce, w tym roku konkurs otworzyliśmy na nowe sektory gospodarki elektronicznej – banki i ubezpieczycieli. Chcemy także promować osoby, które poprzez swoje działania przyczyniają się do rozwoju i budowania konkurencyjnej e-gospodarki. Stąd nasza nowa inicjatywa – Konkurs “Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” – informuje Patrycja Sass – Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Cyfrowej.

OSOBOWOŚĆ polskiej gospodarki cyfrowej

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, działająca w branży gospodarki cyfrowej, nie wyłączając osób działających w administracji publicznej. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne, wymaga spełnienia poniższych formalności:

 • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Konkursu oraz  jej opis zasług dla gospodarki cyfrowej (do 500 słów)
 • zgłoszenie powinno być przesłane mailowo na adres: biuro@ecommercepolska.pl z dopiskiem w tytule: Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej

Zgłoszenia do Konkursu będzie oceniać Jury składające się z członków Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Skład Kapituły:

Przewodniczący kapituły: Łukasz Szymula

Jurorzy:

 • Dorota Bachman
 • Roman Baluta
 • Anna Bogdańska
 • Michał Grom
 • Piotr Kurczewski
 • Marcin Ledworowski
 • Andrzej Poniński
 • Łukasz Rzepecki
 • Justyna Skorupska
 • Rafał Stępniewski

Ocena zgłoszeń będzie dokonywana w skali  od 1 do 5,  gdzie 5 oznacza najwyższą ilość punktów. Laureatem Konkursu “Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” zostanie osoba, której zgłoszenie uzyska największą łączną liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez Uczestników Konkursu równej łącznej największej liczby punktów, o wyborze Laureata zdecyduje Przewodniczący Jury – Łukasz Szymula.