NCR oferuje usługę wypłat gotówki z bankomatu bez użycia karty za pomocą aplikacji mobilnej Mobile Cash Withdrawal (MCW) zintegrowanej z systemem bankowości elektronicznej oraz centralnej.

Użytkownik do usługi MCW dostaje się przez PIN dostępowy, który deklaruje podczas rejestracji aplikacji na swoim smartfonie. Proces rejestracji wymaga uwierzytelnienia klienta przez jego ID i hasło bankowości elektronicznej. Zadeklarowany PIN działa tylko na smartfonie, na którym został zgłoszony podczas rejestracji. Po zalogowaniu się do aplikacji MCW przez PIN i wybraniu odpowiedniej kwoty na bankomacie wybiera się typ wypłaty – bezkartowy, co inicjuje transakcję, generując unikalny identyfikator transakcji wyświetlany na ekranie bankomatu w się za pomocą aplikacji MCW w celu autoryzacji transakcji. Pozostała część procesu transakcji jest automatyczna – bankomat generuje tzw. zapytanie autoryzacyjne, które realizowane jest w standardowy dla bankomatów sposób – i gotówka zostaje wydana. Klienci nie są narażeni na dodatkowe koszty – wystarczy zainstalować aplikację MCW na swoim smartfonie oraz wykonać proces rejestracji. Transakcja mobilna jest bezpieczna – nie ma możliwości skimmingu, czyli nieupoważnionego odczytu zawartości karty.