W minionym roku sprawozdawczym Visa Europe (do końca września 2014 r.) system Visa odnotował w Polsce duże postępy w zakresie użytkowania kart Visa do płacenia i ograniczania w ten sposób roli nieefektywnej gotówki. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wartość płatności kartami Visa wydanymi przez polskie banki wzrosła o 17,3%, a ich liczba o 26,5%.

Visa Europe przewiduje dalsze szybkie wypieranie gotówki w obecnym roku dzięki nasileniu działań zwiększających skalę transakcji bezgotówkowych, w tym zacieśnianiu współpracy z detalistami oraz szerokiemu wdrażaniu wspólnie z bankami członkowskimi innowacyjnych rozwiązań płatniczych. Prace nad rozwojem płatności mobilnych Visa prowadzi już 9 banków, a 13 pracuje nad dalszym rozwojem portfela elektronicznego V.me by Visa.

W okresie 12 miesięcy do września 2014 r. liczba płatności dokonanych polskimi kartami Visa zbliżyła się do 1,1 mld. Wartość płatności kartami Visa wzrosła o 17,3%, osiągając równowartość 21,4 mld euro, a całkowita wartość transakcji (łącznie płatności i wypłaty z bankomatu) zwiększyła się o 8,9% do 66 mld euro. Szybko rozwijały się także płatności polskimi kartami Visa w handlu internetowym – ich łączna liczba osiągnęła 20,5 mln (wzrost o 32%), a wartość 959 mln euro (wzrost o 26,8%).