Przychody badań online w Polsce w roku 2018 wyniosły 124 mln zł, przy czym cały rynek branży badawczej w tym samym roku wyniósł 715 mln zł. Łatwo policzyć iż badania CAWI to prawie jedna piąta “tortu” z wszystkich dostępnych technik badawczych. Dokładne dane badań online za 2019 rok nie są jeszcze znane, jednak szacunkowe kwoty wskazują na liczbę 139,5 mln zł. Największą rolę w powiększaniu rynku badawczego odegra jak i odgrywa sektor FMCG, który w 2018 roku dał przychód 276 mln. we wszystkich typach badań ilościowych i jakościowych.
Na drugim miejscu znajdziemy medycynę i farmację 81 mln zł. Na trzecim miejscu elektronika / media elektroniczne 54 mln zł.
następnie sektor publiczny który generuje przychód badaniom rynku na poziomie 43 mln. zł.

Rynek badań online w Polsce nabiera coraz większego znaczenia, umacniając pozycję lidera technik badań ilościowych. Każdego roku widać duży progres w ilości realizowanych projektów przez firmy badawcze oraz większe zainteresowanie realizacją tych badań przez naszych klientów, którzy dotychczas wybierali inne metody pozyskiwania danych tj. CATI czy CAPI. Wzrost ten widać jeszcze wyraźniej w czasie globalnego kryzysu wywołanego przez “coronavirus”. Telefonują do nas klienci z prośbą o ofertę internetowych badań, którzy od “zawsze” preferowali inne techniki badawcze – takie jak wywiady telefoniczne CATI czy też bezpośrednie badania CAPI. Wiąże się to z faktem iż w przypadku badań online nie mamy bezpośredniego kontaktu z respondentem, dzięki temu, zerujemy ryzyko zachorowań.
W kryzysie badania CAWI nabierają bardzo na znaczeniu. Szukając oszczędności i mogąc zmieniać techniki badawcze, firmy częściej wybierają tego typu metody. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach będzie to możliwe. Jestem pewny że aktualny kryzys zwiększy świadomość klientów na zalety paneli CAWI i z pewnością będą częściej korzystać z tej metody także po zakończonej pandemii.

Prognozy rynku badań online
Badania online zdominowały techniki badań ilościowych w Polsce i z pewnością ta przewaga będzie się pogłębiać. Według naszych prognoz na przestrzeni następnych 2-5 lat rynek badań CAWI wzrośnie o kilkadziesiąt procent w porównaniu do sytuacji w chwili obecnej. Wzrost rynku badań online spowodowany jest powszechnym dostępem do internetu, w samej Polsce takowy dostęp posiada 87% gospodarstw domowych. Patrząc globalnie, dostęp do sieci online ma około 5 miliardów populacji świata. Podsumowując, powszechny dostęp do sieci online oraz relatywnie niskie koszta realizacji projektów, wpłyną na duży wzrost zainteresowania realizacji badań rynku tą właśnie techniką.
Faktem także jest, że badania online są tańsze i szybsze w realizacji. Na przestrzeni tygodnia czasu możemy zrealizować globalny projekt na wyspecjalizowanych grupach docelowych, co w przypadku innych technik nie byłoby możliwe w tak krótkim czasie i relatywnie niskich kosztach.