Opracowany przez firmę Criteo w czwartym kwartale 2017 roku raport „Travel Insights” potwierdza rosnący wpływ zakupów mobilnych na branżę turystyczną. Biura podróży, wykorzystujące aplikacje mobilne odnotowały, że w badanym okresie 60% ich rezerwacji zostało dokonanych na urządzeniach mobilnych – w porównywalnym okresie w 2016 roku wskaźnik ten wynosił 41%. Z kolei biura podróży, prowadzące swoją działalność w internecie, zaobserwowały, że niemal połowa (45%) ich wszystkich rezerwacji została zrobiona przy użyciu smartfona lub tabletu. Raport Criteo analizuje dane dotyczące wyszukiwania i rezerwacji usług turystycznych, pochodzące od ponad 1 800 zlokalizowanych na całym świecie reklamodawców z branży turystycznej. Dokument powstał w oparciu o analizę ponad 3 bilionów rezerwacji zrealizowanych w 59 krajach – na komputerach stacjonarnych/ laptopach, stronach mobilnych oraz poprzez aplikacje.

Wzrost liczby rezerwacji dokonywanych na urządzeniach mobilnych jest spowodowany dużą popularnością, jaką cieszą się wśród turystów oferty typu last-minute oraz pobyty jednodniowe (over-night-stays). Platformy mobilne sprawiają, że spontaniczna rezerwacja weekendu jest niezwykle prosta – liczba wyszukiwań ofert przy użyciu smartfonów oraz aplikacji wzrosła dynamicznie i odpowiada za do 89% ruchu generowanego przy rezerwacjach last-minute.

Mając na uwadzę tradycyjnie występujący po Świętach Bożego Narodzenia czas wzmożonych rezerwacji, oczekuje się, że całkowita sprzedaż w Q1 będzie do 80% wyższa niż w listopadzie ubiegłego roku – dane te dowodzą zmian doświadczenia zakupowego w ramach platform mobilnych i aplikacji.

„Biura podróży dostrzegają fakt, że coraz większa liczba rezerwacji jest realizowana poprzez aplikacje mobilne i smartfony,” powiedziała Pauline Lemaire, Head of Travel and Classified, Criteo, „Elastyczność tych platform oznacza, że klienci mogą czekać ze swoją rezerwacją praktycznie do ostatniej minuty. Dlatego, mając na uwadze fakt, że klienci chcą maksymalnie wykorzystywać różne punkty styczności na ścieżce konwersji, sprzedawcy muszą upewnić się, że oferowane udogodnienia nie odbiją się negatywnie na lepszym doświadczeniu zakupowym klienta. W praktyce oznacza to, że połączenie ze sobą punktów styczności na przestrzeni różnych urządzeń umożliwi kupującym zarezerwowanie oferty last minute przy użyciu wybranego przez nich urządzenia.”

Pozostałe ważne wnioski z badania Criteo:

• Wskaźnik konwersji dla aplikacji jest 5-krotnie większy w porównaniu do wskaźników uzyskanych na wersjach mobilnych stron internetowych i 2-krotnie większy w porównaniu do konwersji zrealizowanych na komputerach – wynik powyżej średniej dla całej branży handlu detalicznego.
• Dostawcy odnotowują mniejszy udział w rezerwacjach z poziomu stron mobilnych, a 1/3 (32%) ich rezerwacji jest poprzedzona klikiem na innym urządzeniu – dowodzi to wartości współpracy w ramach wymiany danych, celem zwiększenia wyników pochodzących z mobile’u.
• 33% pobytów jednodniowych wyszukiwanych jest poprzez aplikacje, a turyści rezygnują z korzystania z komputerów podczas krótkich wyjazdów.
• Liczba rezerwacji dokonywanych przez strony mobilne w Europie (25%) jest nieznacznie wyższa niż w Ameryce Północnej (22%).
• W przypadku Online Travel Agencies (OTAs) mobile jest formatem, który nadal odnotowuje wzrost – 45% rezerwacji jest realizowanych poprzez urządzenia mobilne
w porównaniu do jedynie 16% dla biur podróży.
• Do 80% rezerwacji last-minute jest dokonywanych poprzez urządzenia mobilne.