Centra danych są tradycyjnie rozwiązaniami indywidualnymi. Z uwagi na specyficzne wymagania ich planowanie i realizacja odbywa się często we współpracy z klientem. Jednak w nowoczesnym społeczeństwie ery Web 2.0, oprócz usług serwisowych typowych dla przedsiębiorstw, zaczyna przeważać i ciągle wzrasta liczba „elementów jednostkowych”. Standardowe usługi realizowane za pomocą typowego sprzętu otrzymują energię elektryczną i klimatyzację za pośrednictwem klasycznej infrastruktury. Od dawna wiele centrów danych jest do siebie podobnych w wielu obszarach.

RiMatrix S, światowa nowość firmy Rittal stanowi odpowiedź na te oczekiwania. RiMatrix S jest uzupełnieniem już istniejącej linii produktowej RiMatrix o koncepcję modułową z elementami predefiniowanymi, na które składają się szafy serwerowe i sieciowe oraz klimatyzacja i zasilanie. Moduły są dostępne w wersjach z sześcioma (Single 6) lub dziewięcioma szafami serwerowymi (Single 9) i mogą być łączone w większe jednostki. To, co wydaje się niewielką zmianą w konstrukcji centrum danych, jest tak naprawdę rewolucją.

Czas dostawy RiMatrix S wynosi tylko sześć tygodni. Wyjątkowo krótki czas dostarczenia oraz uruchomienia jest bezpośrednią konsekwencją wysokiej standaryzacji modułów centrów danych. Podczas gdy dostawcy zazwyczaj szczegółowo ustalają z klientem rozmiary i poziomy rozbudowy poszczególnych szaf, zlecanie dostarczenia RiMatrix S odbywa się w sposób blokowy. Koszty operacyjne mogą być kalkulowane z góry, gdyż Rittal oferuje określone parametry dotyczące wartości PUE (Power Usage Effectiveness). Jeśli moduły serwerowe będą używane wraz z jednostką chłodzącą Rittal, wówczas producent gwarantuje doskonałą wartość PUE (do 1,15). Dla każdego kilowata mocy pobieranego przez serwer, zużycie dodatkowej energii wynosi tylko 15%, np. na potrzeby klimatyzacji i zasilania bezprzerwowego.

Na stronie internetowej Rittal udostępnia konfigurator RiMatrix S. Dzięki niemu klienci mogą obliczyć, czy szybkość, łatwy montaż i standardowe procesy zrównoważą potencjalne niedogodności wynikające z niewielkiej możliwości dostosowania. Nie oznacza to, że koncepcja RiMatrix S narzuca sztywne ramy, które nie dopuszczają zmian. W oparciu o poczynione doświadczenia można stwierdzić, że zmiany w centrum danych zachodzą w stałych odstępach czasu, a najrzadziej odbywa się instalacja samej szafy 19”. Pojedyncze działania są łączone

i realizowane jako jeden termin konserwacji lub przebudowy. Z uwagi na fakt, że instalacja modułów Single 6 i Single 9 przebiega znacznie szybciej i łatwiej niż ma to miejsce w przypadku porównywalnych konstrukcji bazujących na pojedynczych szafach, czas trwania przebudowy i rozszerzeń pozostaje ograniczony do minimum.