Po analizie wyników sieci sklepów delikatesowych działających pod nazwą Delima, została podjęta decyzja o zaprzestaniu dalszego rozwijania tego formatu sklepów.

Właściciel sieci, spółka Stokrotka, zamierza przekształcić części działających sklepów Delima w supermarkety Stokrotka, oraz renegocjować warunki istniejących umów najmu lokali.