Przeglądający gazetki promocyjne supermarketów, dyskontów i innych sklepów w sieci lub aplikacji jednocześnie chętnie biorą do ręki również ich wersje papierowe.

Spośród tych, którzy często (więcej niż razy w tygodniu) odwiedzają strony internetowe lub korzystają z aplikacji z informacjami o promocjach, 84 proc. równie chętnie sięga też po papierowe gazetki sieci handlowych.

Przy czym aż 37 proc. grupa badanych tylko raz w miesiącu lub rzadziej odwiedza strony internetowe lub korzysta z aplikacji poszukując promocji.

W sieci okazji do tańszych zakupów nie szukają tylko najmłodsi. Stosunkowo najczęściej w tym celu zagląda do Internetu grupa 35 – 44-latów. Prawdopodobnie w dużej części o statusie rodziców, mieszkańcy miast liczących do 100 tys. obywateli. Kolejni w tym zestawieniu 25 – 34-latkowie depczą im jednak po piętach, różnica to raptem 4 pkt. proc.

Przeglądający 2-3 razy w tygodniu lub częściej strony internetowe (lub korzystający z aplikacji) z informacjami o promocjach w sieciach handlowych to w 33 proc. osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, natomiast grupy z wykształceniem średnim i wyższym są w zasadzie identyczne i liczą odpowiednio 26 i 27 proc.