Jak pokazują polskie wyniki badania C-Suite Study 2013, zarządzający dostrzegają duży potencjał technologii i rosnącą rolę klientów w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa. Co ważne, ponad połowa polskich firm dysponuje rozwiniętą i zintegrowaną strategią cyfrową, która lepiej odpowiada nowym relacjom organizacji z otoczeniem.

Wśród trzech kluczowych czynników pozwalających na kształtowanie przyszłości przedsiębiorstwa międzynarodowi menedżerowie wyróżnili: otwartość na wpływy i sugestie ze strony klientów, wprowadzanie innowacji cyfrowych i fizycznych, a także angażowanie klientów przez zapewnianie im odpowiedniej obsługi. Dyrektorzy uznali także, że to właśnie klienci, zaraz po zarządzie firmy, mają największy wpływ na jej strategię – ten czynnik wskazało aż 55 proc. z nich.

Polscy menedżerowie również dostrzegają istotny wpływ klientów na rozwój przedsiębiorstw i ich strategię. Ich rolę za kluczową uznało 46 proc. ankietowanych. Opinia ta wprost przekłada się na gotowość firm do zwiększenia współpracy z klientami, którą deklaruje 92 proc. z polskich zarządzających.

Dodatkowo, jako jeden z głównych czynników decydujących o sukcesie firmy, dyrektorzy generalni wskazali potrzebę rozwinięcia silnej strategii w sferze cyfrowej. Co ciekawe, aż 56 proc. polskich firm dysponuje tego rodzaju planem zintegrowanym ze sferą fizyczną, co stanowi wynik o 20pp lepszy od średniej globalnej.

Badanie pokazało również, że przedstawiciele polskiej kadry zarządzającej stawiają na niektóre sposoby poprawienia relacji z otoczeniem częściej niż ich zagraniczni koledzy. 80 proc. polskich menadżerów podkreśla istotną rolę tworzenia spójnego doświadczenia klienta we wszystkich kanałach. Z kolei ponad połowa z nich wskazuje na dążenie do jak największego zaangażowania klientów przez media społecznościowe.

IBM C-Suite Study 2013 to pierwsze tego typu kompleksowe badanie przygotowane przez konsultantów IBM Institute for Business Value. Badanie C-Suite Study zostało opracowane na podstawie wywiadów z przedstawicielami firm działających w ramach 20 różnych branż na terenie 70 krajów świata. Reprezentowali oni zarówno organizacje z sektora publicznego, jak i prywatnego. Specjaliści firmy IBM poprosili ich o określenie głównych czynników zewnętrznych, które będą miały największy wpływ na firmy w perspektywie najbliższych 3-5 lat, a następnie porównali wyniki z wnioskami z poprzednich badań.

Polski raport IBM C-Suite Study został oparty na rozmowach z 82 menedżerami z wybranych polskich firm i jest częścią globalnego badania, w którym wzięło udział 4183 przedstawicieli kadry zarządzającej firm z 70. krajów.

Pełne wyniki badania oraz lokalny raport na temat opinii polskich menedżerów dostępne są pod adresem: http://www-935.ibm.com/services/pl/pl/c-suite/csuitestudy2013/