Najnowszy raport Citrix Mobile Analytics oraz badanie konsumentów ilustrują postawy użytkowników oraz wpływ reklam.

Według Citrix reklama mobilna obecnie trafia do niemal dwukrotnie większego grona odbiorców, niż w 2013 roku. Pomimo takiego wzrostu reklamy mobilne generują niespełna dwa procent dziennego ruchu przeciętnego abonenta, a tylko jeden na dwudziestu obecnie otrzymuje reklamy wideo. Citrix przewiduje radykalny wzrost liczby abonentów, otrzymujących reklamy wideo oraz danych, które można przypisać takim reklamom. Będzie to spowodowane po części takimi czynnikami, jak automatyczne odtwarzanie reklam wideo wprowadzone przez Facebook w grudniu 2013 r. Co ciekawe, 59 proc. respondentów z sondażu Citrix uważa, że mobilne reklamy nie liczą się do ich miesięcznego limitu danych.