Comarch, firma dostarczająca systemy do zarządzania dla przedsiębiorstw, rozszerza swoją ofertę w ramach systemu klasy ERP – Comarch CDN XL o rozwiązanie Comarch CDN XL BI Start. Służy ono do budowania raportów i prowadzenia analiz na podstawie danych z Comarch CDN XL, w oparciu o technologię in-memory.

Comarch CDN XL BI Start składa się z 43 raportów standardowych, będących kombinacjami 8 raportów wzorcowych (Raporty: Sprzedaży, Sprzedaży Rok do Roku, Zakupów, Zamówień Sprzedaży, Zamówień Zakupu, Należności i Zobowiązania, Płatności na Dzień oraz Stanów Magazynowych na Dzień). Paleta raportów standardowych będzie rozszerzana wraz z kolejnymi wersjami. Każdy z raportów posiada wiele miar liczbowych, dla których istnieje możliwość analizowania w podziale na kilkadziesiąt atrybutów (obiektów charakteryzujących miary liczbowe), takich jak np. nazwa kontrahenta czy produktu. Użytkownik ma także możliwość tworzenia na ich bazie własnych analiz.

Nowe rozwiązanie oparte jest na technologii in-memory, czyli w odróżnieniu od „pełnej” wersji pakietu Business Intelligence, nie wykorzystuje wielowymiarowych kostek analitycznych OLAP. Całość danych generowanych przez raporty przechowywana jest w pamięci komputera.