Zebra Technologies Corporation, dostawca rozwiązań do identyfikacji, śledzenia oraz zarządzania zasobami i procesami, zaprezentowała rozwiązanie SmartPack Trailer, które umożliwia firmom z branży transportu i logistyki (T&L) monitorowanie w czasie rzeczywistym zachodzących w nich procesów. Technologia ta zmniejsza koszty operacyjne, a jednocześnie umożliwia bardziej efektywny załadunek przyczep. Rozwiązanie przyczynia się także do poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz wyszkolenia personelu. SmartPack Trailer to pierwszy produkt z grupy rozwiązań firmy, które pomogą publicznym i prywatnym przewoźnikom towarów i paczek – operującym zarówno w transporcie naziemnym, jak i powietrznym – zbudować bardziej nowoczesną i ściślej połączoną sieć dystrybucji. Ma to umożliwić podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji, które usprawnią operacje załadunku.

Rozwiązanie SmartPack Trailer rejestruje dane operacyjne, takie jak gęstość ładunku, stopień wypełnienia przyczepy, liczba paczek skanowanych i ładowanych w ciągu godziny, jak również dostarcza zdjęć z trwającego załadunku. Gromadzenie tego typu danych zapewnia przedsiębiorstwom bezprecedensową wiedzę, która pozwala osiągnąć wysoki poziom wydajności i rentowności. SmartPack Trailer wpisuje się w opracowaną przez firmę Zebra strategię inteligentnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – Enterprise Asset Intelligence (EAI) – poprzez zbieranie danych z miejsc, w których prowadzone są działania oraz ich analizę mającą na celu wyciągnięcie wniosków przydatnych w podejmowaniu decyzji przez pracowników i kierowników magazynów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – SMARTPACK TRAILER
Brak wglądu w proces załadunku sprawia, że przyczepy są często ładowane nieprawidłowo, przez co marnuje się dostępne miejsce. SmartPack Trailer rozwiązuje ten problem, wyciągając wnioski z danych dostarczanych przez czujniki 3D i kamery na rampie załadunkowej. Umożliwia to przedsiębiorstwom wyeliminowanie traconego miejsca i czasu oraz pomaga w ograniczeniu liczby przyczep na drodze, a w rezultacie kosztów paliwa i wydatków związanych z konserwacją pojazdów.

Sprzęt, oprogramowanie i analityka SmartPack Trailer integrują się z różnymi systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), umożliwiając monitorowanie efektywności w zakresie wolumetryczności i tempa załadunku. Wspomniane rozwiązania dostarczają również informacji o momencie, w którym ładunek jest niemal ukończony. Kierowcy mogą być powiadamiani zawczasu o zbliżającym się domknięciu ładunku, co skraca czas postoju i zwalnia rampę, pozwalając rozpocząć kolejny załadunek.

Firmy mogą też wykorzystać zdjęcia z wnętrza przyczepy w celu śledzenia i monitorowania techniki podnoszenia ładunku przez pracowników. Zdjęcia tego typu umożliwiają jednocześnie kierownikom załadunku podejmowanie bieżących decyzji zwiększających tempo i efektywność pracy. Taki poziom widoczności pomaga ograniczyć rotację kadr, urazy pracowników, kradzieże, straty i uszkodzenia paczek w czasie załadunku.