Firma Zebra Technologies Corporation, (NASDAQ: ZBRA), innowator oferujący rozwiązania dla pracowników mobilnych i posiadający partnerów umożliwiających przedsiębiorstwom uzyskanie przewagi nad konkurencją, opracowała wytyczne dotyczące dezynfekcji urządzeń klasy korporacyjnej. Wytyczne dotyczą komputerów mobilnych, skanerów i drukarek – mają one pomóc pracownikom korzystającym z nich w szpitalach, magazynach, sklepach oraz innych miejscach.

Biorąc pod uwagę szybko zmieniającą się sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, ważne stało się mycie rąk, i czyszczenie urządzeń, które będą używane przez wielu pracowników zmianowych. Zostało to uwzględnione już na etapie projektowania produktów Zebra oraz poprzez przekazanie klientom i partnerom jasnych wskazówek, jak najefektywniej czyścić i dezynfekować produkty w trakcie ich użytkowania.

Ważne jest stosowanie się do wskazówek firmy Zebra dotyczących sposobu czyszczenia urządzeń oraz używanych do tego środków – innych dla każdego urządzenia. Nie jest możliwe stosowanie jednego rozwiązania dla wszystkich urządzeń. Szczegółowe instrukcje firmy informują o tym, jak dokładnie zdezynfekować obudowę, przyciski i ekrany poszczególnych urządzeń oraz które środki czyszczące są bezpieczne w użyciu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dezynfekcji wyrobów medycznych są dostępne dla skanerów, drukarek i komputerów mobilnych. W przypadku produktów niemedycznych, informacje te można znaleźć w Instrukcji obsługi.