Rosnące oczekiwania klientów napędzają model gospodarki „na żądanie” i stymulują wprowadzanie rozwiązań podnoszących poziom obsługi i satysfakcji. W odpowiedzi na ten trend firma Zebra Technologies Corporation oferuje przedsiębiorstwom z różnych branż innowacyjne rozwiązania brzegowe i nawiązuje współpracę z odpowiednimi partnerami, by ułatwić swoim klientom cyfryzację działalności oraz umożliwić im zwiększenie wydajności, dzięki czemu mogą utrzymać pozycję na rynku oraz zachować konkurencyjność.

Wdrażanie innowacji zaczyna się zwykle od samego serca organizacji. Jednak dziś nowatorskie rozwiązania są też potrzebne tam, gdzie pracownicy podejmują decyzje w czasie rzeczywistym i nawiązują bezpośrednie interakcje z klientami, których obsługują. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu technologii, które zmieniają sposób pracy, firma Zebra zapewnia pracownikom mającym kontakt z klientami możliwość szybkiego reagowania i dokonywania lepszych wyborów.

„Zebra Technologies ma na swoim koncie wiele udanych wdrożeń cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach, które wyposażyła w narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu” — mówi Jeff Schmitz, CMO w Zebra Technologies. „W czasach gospodarki „na żądanie” pracownicy mający kontakt z klientem muszą mieć dostęp do technologii, które pozwolą im rozwijać umiejętności, podnosić wydajność i ograniczać ryzyko występowania błędów. Niezależnie od celu przedsiębiorstwa, którym może być np. poprawa wydajności magazynu lub szybsze dostarczanie przesyłek, nasze rozwiązania umożliwiają firmom usprawnienie działalności brzegowej i realizację cyfrowej transformacji, co wiąże się z lepszymi wynikami”.

Przy wsparciu globalnego ekosystemu partnerów produkty, oprogramowanie, usługi, narzędzia analityczne i rozwiązania firmy Zebra są powszechnie wykorzystywane do inteligentnego łączenia zasobów, danych i pracowników firm w mobilnych przepływach pracy opartych na współpracy. Dzięki wykorzystaniu naszych zaprojektowanych z nastawieniem na cel i opartych na danych środowisk złożonych z ekosystemu rozwiązań przedsiębiorstwa mogą przewidywać trendy, analizować ich konsekwencje i reagować na nie z wyprzedzeniem oraz podejmować lepsze decyzje oparte na informacjach uzyskiwanych w czasie rzeczywistym.

„Rozwiązania Zebra Technologies umożliwiły nam usprawnienie przepływu pracy i optymalizację kosztów w ramach modelu click and collect” – powiedział Gary O’ Connor, szef działu technologicznego firmy Doddle z Wielkiej Brytanii. „Dzięki uzyskanej przewadze w postaci zwiększonej wydajności planujemy otwarcie kolejnych 500 lokalizacji. Dzięki rozwiązaniom Zebra czas niezbędny do otwarcia nowej placówki skraca się z wielu dni do kilku godzin, co pozwala nam zaoszczędzić 50% nakładów inwestycyjnych w obszarze IT. Rozwiązania producenta znacznie pomagają nam w rozszerzaniu działalności, a nasze zespoły mogą szybciej i skuteczniej obsługiwać klientów”.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
• Coraz większe oczekiwania klientów napędzają gospodarkę „na żądanie”. Aby im sprostać, firmy muszą poddać się cyfrowej transformacji.
• Technologia cyfrowa zmienia sposób działania przedsiębiorstw. Firma Zebra pomaga im w pełni wykorzystać możliwości brzegowe, dostarczając aktualne dane w odpowiednim czasie i miejscu.
• Dzięki rozwiązaniom firmy Zebra rośnie wydajność pracowników mających kontakt z klientem. Oznacza to np., że pielęgniarki spędzają więcej czasu z pacjentami, co przekłada się na lepszą opiekę, a sprzedawcy mogą sprawdzić stan zapasów i zrealizować transakcję, nie odchodząc od klienta.