Rozporządzenie RODO zacznie obowiązywać już za dwa miesiące. Przedsiębiorstwa ścigają się z czasem, aby wdrożyć w swoich systemach mechanizmy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Wiele z nich decyduje się na migrację danych do środowiska chmurowego. Dlaczego taki ruch może pomóc spełnić wymagania nowych unijnych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – tłumaczy analityk Centrum Danych Asseco Data Systems.

RODO wprowadza nowe podejście do ochrony danych osobowych, co często oznacza zmianę całej struktury organizacyjnej firm i instytucji. Wszystkie firmy będą musiały przeprowadzić audyt swoich systemów oraz dokumentów związanych z danymi osobowymi. Dotyczy to analizy źródeł pochodzenia danych, celu ich przechowywania, osób, które mają do nich dostęp – słowem wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na przetwarzane dane.

Od czerwca 2018 r. wszystkie firmy i instytucje będzie zobowiązane do informowania o potencjalnym wycieku danych w ciągu 72 godzin. Dla wielu firm optymalnym rozwiązaniem jest przekazanie obsługi związanej z danymi osobowymi do wyspecjalizowanych centrów danych, które od dawna są przygotowane do realizacji nowych przepisów dotyczących ochrony danych.

– Po wejściu w życie RODO znacznie zwiększy się popyt na profesjonalne systemy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych przez organizację danych takie jak DLP (Data Loss Prevention) i DRC (Disaster Recovery Center). System DLP pozwala zarządzać danymi, które znajdują się w różnych środowiskach. Może wykonywać szereg akcji, których celem jest ochrona przed przypadkowym lub zamierzonym wyciekiem wrażliwych danych. DRC zapewnia natomiast ciągłość działania organizacji w przypadku wystąpienia awarii. Podstawą zastosowania jest fakt, że zapasowe, zewnętrzne centrum danych znajduje się w odległej lokalizacji i jest gotowe przejąć rolę ośrodka podstawowego w ustalonym czasie – tak, aby firma mogła możliwie płynnie prowadzić swoją działalność. – mówi Tomasz Andrzejczuk, analityk Centrum Danych Asseco Data Systems.

– Zewnętrzne centra danych zapewniają bezpieczeństwo funkcjonowania usług poprzez m.in.: bieżące aktualizacje systemów, szereg nowoczesnych rozwiązań i zespół ekspercki, który pozostaje w gotowości do działania przez całą dobę. Klienci nie muszą martwić się o bezpieczeństwo, własne serwery, dostawców energii, internetu czy wyposażenie techniczne pomieszczeń i inne aspekty związane
z posiadaniem własnej infrastruktury. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację kosztów związanych z wdrożeniem RODO – podkreśla Tomasz Andrzejczuk.

Z punktu widzenia wymogów RODO, wystarczy jedynie podpisanie umowy z dostawcą infrastruktury – odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie danych będzie leżeć po stronie centrum danych. Przedsiębiorcy unikają żmudnego procesu przygotowania organizacji do wdrożenia nowych regulacji prawnych i mogą w pełni poświęcić się rozwojowi swojej podstawowej działalności.

Asseco Data Systems Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft, CK Zeto, Combidata, Zeto Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Otago) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland. Każda z firm, która weszła w jej skład, ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Dziś spółka dostarcza rozwiązania informatyczne dla sektora administracji terenowej i firm leasingowych, infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i sektorem publicznym.