Sieć Auchan Retail Polska uzyskała pierwszą gwiazdkę Lean&Green – certyfikat przyznawany w międzynarodowym programie redukcji emisji CO2 dla sektora logistyki – w uznaniu efektów usprawnień wprowadzonych przez firmę w latach 2017-2020 w ramach reorganizacji sieci dystrybucji i wykorzystania magazynów w Wolborzu i Mszczonowie. Przeprowadzone procesy optymalizacyjne przełożyły się na zmniejszenie emisji CO2 o 20,48%. Tym samym sieć w wymierny sposób potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz realizacji celów z obszaru zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza redukcji śladu węglowego.

Lean & Green to uznany w Europie, obecny w 14 krajach program, w którym blisko 600 firm dzieli się swoim doświadczeniem, wyznaczający drogę do zrównoważonej logistyki. W Auchan prace w ramach projektu rozpoczęto w listopadzie 2020 r. – sieć przedstawiła proces usprawnień wprowadzonych w magazynach Wolbórz i Mszczonów. Przeprowadzone w nich optymalizacje przyniosły wymierne efekty: skrócenie przejechanego dystansu o 1,6 mln km (-14,5%) przy jednoczesnym wzroście wolumenu (+6,5%) i spadku zużycia energii elektrycznej w magazynie Wolbórz o 848 tysięcy kWh (-37%) oraz spadku zużycia oleju opałowego o 41 m3 (-27,5%). Całkowita emisja CO2 2020 vs. 2017 zmniejszyła się o 15,32%, co w przeliczeniu na przewieziony wolumen oznacza redukcję śladu węglowego o 20,48%. Wyniki osiągnięte w 2020 r. porównane zostały z bazowym rokiem 2017.

Prace optymalizacyjne objęły proces kompletacji towaru na paletach, redukcję transferów między magazynami, ograniczenie odbiorów pustych opakowań ze sklepów oraz szerokie prace optymalizacyjne w procesie planowania tras oraz wypełnienia przestrzeni ładunkowej. W planie uwzględniono także wymianę oświetlenia na LED w magazynie Wolbórz. Audyt kontrolny w magazynie Wolbórz zakończony przyznaniem Auchan pierwszej gwiazdki Lean&Green przeprowadzony został 8 grudnia 2021 r.

– Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania pierwszej gwiazdki Lean&Green. To najlepsze potwierdzenie naszych wysiłków na rzecz środowiska. Auchan nieustannie rozwija strukturę Transportu i Logistyki, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które przekładają się na wymierne korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe. Nasze działania doskonale wpisują się w filozofię programu Lean&Green – usprawniając firmę równocześnie redukujemy koszty i podnosimy jej wydajność, a przy tym zmniejszamy nasz ślad węglowy. To sytuacja win-win, dlatego Auchan już dziś z przekonaniem walczy o drugą gwiazdkę – mówi Piotr Dopierała, Dyrektor Supply Chain & Logistics w Auchan Retail Polska.

W ramach usprawnień planowanych do drugiej gwiazdki Lean&Green przewidziana jest relokacja magazynów z Żabiej Woli i Wolborza do nowego magazynu Auchan w GLP Park Lędziny, zbudowanego zgodnie z wymogami certyfikacji ekologicznej BREEAM na poziomie very good. Nowy magazyn poza wysoką efektywnością energetyczną będzie służyć dalszej optymalizacji sieci dystrybucji firmy, stawiając na bliskość rynku i współpracę z lokalnymi dostawcami. W efekcie pozwoli to na skrócenie dystansu o co najmniej 1,6 mln kilometrów oraz redukcję rocznej emisji w transporcie o około 10%, co oznacza o 2 387 ton CO2 mniej każdego roku.