Pure City, operator innowacyjnej sieci nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej, będących jednocześnie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych konsekwentnie realizuje plan rozwoju sieci elektrostacji. Zielone stacje ładowania PureCity jeszcze w tym roku staną w parkach handlowych N-Park. Spółka podpisała pierwsze umowy z parkami N-Park i prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych lokalizacji w doskonale położonych parkach handlowych w całej Polsce.

PureCity łączy w jednym modelu biznesowym dwa rozwiązania dla inteligentnych miast: zieloną sieć ładowania aut elektrycznych z nowoczesną siecią 55 calowych ekranów cyfrowej reklamy zewnętrznej. Misją Pure City jest realny i mierzalny udział w transformacji energetycznej oraz wspieranie firm i marek stawiających na realizację celów ESG. We wrześniu ubiegłego roku, nowopowstała spółka pozyskała łącznie 4 mln zł kapitału zalążkowego od funduszu Freya Capital na budowę sieci Pure City. Dwie pierwsze elektrostacje stoją już w Warszawie. Do końca czerwca 2023 r. Pure City planuje mieć łącznie podpisanych 100 umów i zrealizować 50 instalacji.

– Konsekwentnie i efektywnie wdrażamy nasz plan, którego celem jest stworzenie sieci nośników zielonej, cyfrowej reklamy zewnętrznej składającej się z ponad 750 elektrostacji w miastach o wielkości pow. 20 tys. mieszkańców w całej Polsce. Obecnie prowadzimy rozmowy dotyczące kolejnych lokalizacji dla naszych elektrostacji na terenie sieci parków handlowych N-Park. Ten atrakcyjny koncept parków doskonale pasuje do założeń sieci PureCity – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.
-Jednocześnie prowadzimy rozmowy z operatorami parków handlowych w sprawie umów obejmujących łącznie ponad 400 lokalizacji w całej Polsce – dodaje Bieńkowski.

N-Park to sieć parków handlowych, będąca miejscem codziennych, wygodnych zakupów w sąsiedztwie domu, którego idea opiera się na bliskości, dostępności i oszczędności czasu. N-Parki powstają w centrach osiedli mieszkaniowych aglomeracji i w miastach w całej Polsce.
– Kompaktowy park handlowy realizuje wszystkie podstawowe potrzeby zakupowe klienta w głównych kategoriach, które uzupełnia oferta specjalistyczna. Wygodne i szybkie zakupy w N-Parku stanowią dla klientów wyraźną alternatywę wobec dużych, rozbudowanych pod względem komunikacji galerii handlowych – zaznacza Krzysztof Elsner, członek Zarządu ds. Inwestycji Komercyjnych w Grupie Napollo.

Cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH) to najszybciej rosnący w Polsce segment branży reklamy zewnętrznej (OOH), który po trzech kwartałach 2022 r. wzrósł o 89,5% r/r. Udział DOOH w całości reklamy zewnętrznej w Polsce wynosi dopiero 18%, podczas gdy na świecie udział ten jest na poziomie 50%. Również branża elektromobilności rozpoczyna dynamicznie się rozwijać. Według prognoz „Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych” (PSPA) flota samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce w 2025 r. wzrośnie 7 -krotnie, do 247 tys. Warunkiem rozwoju rynku EV jest jednak rozbudowa infrastruktury ładowania. W Polsce pod koniec 2022 r. funkcjonowało 5016 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Prognozy PSPA zakładają, że do 2025 r. będzie ich funkcjonować ponad 41 tys., co oznacza ok. 8 – krotny wzrost.