Generowanie leadów kojarzy się w głównej mierze z działaniami e-mailingowymi oraz display’owymi, które są wykorzystywane przez większość agencji performance marketingowych jako podstawowe narzędzia do monetyzacji ruchu w Internecie. Komunikacja z użytkownikiem, choć interaktywna, odbywa się jednak drogą e-mailową albo drogą banerową. Dopiero generowanie leadów pozwala na kontakt z użytkownikiem drogą telefoniczną lub SMS-ową, kiedy wypełni on już formularz kontaktowy ze stosownymi zgodami dla reklamodawcy. Czy jest jednak możliwe rozpoczęcie komunikacji z użytkownikiem najpierw drogą telefoniczną lub SMS-ową, a dopiero później przeniesienie go do Internetu lub połączenie pojedynczych kanałów komunikacyjnych z użytkownikiem w innej kolejności w czasie rzeczywistym? Okazuje się, że tak, dzięki zintegrowanemu performance marketingowi – rewolucyjnej usłudze na rynku reklamy w Polsce.

Zintegrowany performance marketing umożliwia po raz pierwszy wielopoziomowy sposób komunikacji z konsumentem w czasie rzeczywistym drogą telefoniczną, SMS-ową, e-mailową oraz internetową (włączając dodatkowe media masowego przekazu: telewizję, radio, prasę oraz outdoor). Realizowany jest on poprzez takie formy kampanii jak outbound, inbound, m-mailing, e-mailing oraz display. Pozwalają one na przeprowadzenie interaktywnych kampanii w zależności od scenariusza kampanii reklamowej, bazując na tym, że wszystkie media  faktycznie są ze sobą połączone. Dzięki zintegrowanemu performance marketingowi można przeprowadzić niestandardowe kampanie, które z reguły w performance marketingu kończyły się na wysłaniu e-maila, SMS-a, wyemitowaniu baneru lub wykonaniu telefonu. Kontakt z użytkownikiem jest odtąd nieograniczony poprzez medium, a jedynie poprzez wyobraźnię reklamodawcy.

Korzyści płynące ze stosowania zintegrowanego performance marketingu i jego ideę wyjaśnia Marcin Kostecki, założyciel i pomysłodawca pionierskiej w tej dziedzinie agencji ClickQuickNow. – Rozpoczęcie komunikacji z konsumentem następuje w jednym medium, np. poprzez wysłanie spersonalizowanego SMS-a, potem jest kontynuowane w innym medium, np. poprzez rozmowę telefoniczną w ruchu przychodzącym, zaś później w kolejnym medium, np. w e-mailu lub w internecie. Dowolność budowania scenariuszy bezpośredniego kontaktu z konsumentem jest ogromna w zależności od celu kampanii, a dodatkowo pozwala reklamodawcy kupować zasięg, przy jednoczesnym rozliczaniu się za efekt ze zrealizowanej dla niego kampanii.

Dzięki autorskiej technologii łączenia mediów digitalnych oraz kilkumilionowej bazie danych konsumentów możliwe jest przede wszystkim behawioralne oraz kontekstowe retargetowanie każdej kampanii SMS-owej, telefonicznej, e-mailowej oraz internetowej bez korzystania z rozwiązań przeglądarkowych (cookiesów). Dobór odpowiednich narzędzi jest kluczowy dla uzyskania oczekiwanego efektu kampanii. Dlatego dotarcie do wyselekcjonowanych użytkowników możliwe jest na podstawie danych historycznych lub na podstawie danych bieżących o użytkownikach, którzy z dużym prawdopodobieństwem wykonają pożądaną akcję związaną z reklamą produktu w związku z tym, że zachowują się lub w przeszłości zachowali się w określony sposób w innej kampanii w bazie CQN. – Nie ma dla nas różnicy, czy pierwszy kontakt z użytkownikiem rozpoczniemy drogą SMS-ową, telefoniczną, e-mailową czy internetową, w związku z możliwością płynnego przechodzenia między kanałami komunikacyjnymi z użytkownikiem naszej bazy. Różnicę stanowi dla nas – a przede wszystkim dla reklamodawcy powinien – koszt pozyskania leada (CPL), który możemy zmniejszyć odpowiednio targetując i retargetując kampanię. Jeżeli mamy wysłać SMS-y, e-maile lub zadzwonić z reklamą do użytkowników albo wyemitować reklamę użytkownikom, o których przed startem kampanii wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem mogą oni być zainteresowani danym produktem, zwiększamy skuteczność pozyskania leadów nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo, tym bardziej że z każdej kampanii rozliczani jesteśmy za efekt, a nie za jej zrealizowanie – dodaje Marcin Kostecki, prezes agencji zintegrowanego performance marketingu ClickQuickNow.